English
Search icon

Пестене на време и пари

Изпращането на електронни документи/фактури намалява разходите за труд и материали, свързани с отпечатването, в сравнение с традиционния хартиен носител. Намаляват се пощенски и други разходи, свързани с доставката на документите/фактурите.

Непроменимост на формата

Електронните документи от вида Microsoft® Word, Portable Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG) и др. се изпращат в своя оригинален вид.

Намаляване на грешките

Електронните документи/фактури се представят, управляват и архивират онлайн, което отстранява проблемите свързани със закъснение и изгубване на документи. Дубликати на документи, като копия на фактури, вече не се изискват.

Бързо уреждане

Автоматичният път на достигане на електронните документи/фактурите до платците повишава финансовия контрол на доставчика. Представянето на фактурите през сайта на консолидатора, онлайн решаването на спорове, приемането на фактурите от платеца и плащането спомагат за ускоряване на целия процес по предоставяне на стоки и услуги и заплащането им от получателя.

Бърз процес по оспорване на фактури

Възможността за online оспорване на електронни документи/фактури спестява дългите и досадни телефонни разговори. Доставчикът има възможност бързо да отговаря на задаваните въпроси от получателите на фактури. Споровете могат да бъдат архивирани за дълъг период от време.

Подобряване на връзките

Използването на системата за представяне на електронни документи/фактури и всички допълнителни услуги, свързани с това, позволява на доставчиците да подобрят връзките с клиентите си.

Електронни разплащания

Чрез е-фактурите може значително да се улесни процеса по заплащане на стоките и услугите като се спестява ръчното въвеждане на платежни нареждания, намаляват се грешките и се създават възможности за реконсилиране във финансовата система на доставчика.

Електронен архив

Законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията, независимо от периода назад във времето.

Свържете се с нас

Централно управление

София 1612
бул. "Цар Борис III" №41
и-мейл: office

Последвайте ни:

Търговска мрежа


ATM map

Вижте всички офиси

Имате запитване

captcha
Вашето запитване беше изпратено успешно!
Въвели сте некоректни данни. Моля, опитайте отново!

* Всички полета са задължителни