Как работи?

Автоматизирано изпращане на електронни фактури -  Издателят предварително е съставил електронни документи/фактури в своята счетоводна система. Наместо да се отпечатват, фактурите се експортират и задължително се подписват с квалифициран електронен подпис.  Подписването се извършва чрез програмен продукт, предоставен от БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ. Този програмен продукт се нарича eFTools и се инсталира на работна станция, където има електронен подпис. Подписаните фактури се трансформират в XML eFaktura.bg формат и се зареждат онлайн. eFTools позволява автоматично зареждане на фактурите онлайн, след като подписването им приключи.

След зареждане, eFaktura.bg автоматично известява клиента по и-мейл, че към него има насочен нов документ. В този и-мейл се съдържа връзка, която получателят трябва да последва. Достъпът до неговия профил е защитен чрез парола, която той си избира първоначално при регистриране в системата. Покана за регистрация се получава с първата насочена електронна фактура към даден и-мейл адрес. Каналът между сървъра на системата и браузъра на получателя се изгражда чрез стандарта SSL връзка, което гарантира защитеност на комуникацията. След като влезе в системата, Получателят може да прегледа и съответно да заплати е-фактури. Издателят на фактурата получава потвърждение - "обратна разписка", когато Получателят прегледа фактурата.

Системата предоставя възможност за провеждане на online оспороване между Получател и Издател.  Спорът продължава до вземане на решение. Води се история на процеса на оспорване.

Постъпилите в системата електронни фактури се съхраняват в електронен архив с висока степен на сигурност. Издателите и получателите имат постоянен online достъп до архива. Необходимостта от поддържането на традиционен хартиен архив отпада.

След като купувачът получи фактурата, може да извърши плащане в полза на доставчика. Това се осъществява посредством каналите за разплащане, поддържани в eFaktura.bg. Повече информация за това, как да заплатите получените фактури автоматизирано, можете да получите в секцията Канали за разплащане.